Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 518

Povinně zveřejňované listiny